نفت کرکوک به پالایشگاه‌های ایران منتقل می‌شود

صادرات گاز ایران به جنوب عراق و همکاری دانشگاه‌های دو کشور در بخش انرژی از مسائل مورد علاقه وزیر نفت عراق با مقامات ایرانی خواهد بود.

K24 - اربیل

 عبدالجبار علی لعیبی وزیر نفت عراق روز شنبه 7 مرداد ماه به منظور توسعه روابط دو جانبه در بخش انرژی بویژه انتقال نفت کرکوک به پالایشگاه‌های ایران به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، همکاری بین دو کشور درباره میدانهای نفتی مشترک و چگونگی اجرا کردن پروژه انتقال نفت کرکوک به پالایشگاه‌های ایران محور اصلی لعیبی با مقامات ایرانی خواهد بود.

بر اساس تفاهم انجام شده، قرار است نفت خام کرکوک به پالایشگاه‌های کرمانشاه و تبریز منتقل شود و پس از پالایش، مشتقات آن برای استفاده به عراق بازگردانده شوند.

وزیر نفت عراق همچنین مساله صادرات گاز ایران به جنوب عراق از راه شلمچه و همکاری دو جانبه در بخش انرژی را با مقامات ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد.

آموزش نیروهای دانشگاهی عراق در ایران و همکاری دانشگاه‌های دو کشور در بخش انرژی بخش دیگری از مسائل مورد علاقه وزیر نفت عراق با مقامات ایرانی خواهد بود.