تلاش مقتدی صدر برای انحلال حشد شعبی

بە گزارش روزنامە الاخبار، روابط جریان صدر با جمهوری اسلامی ایران متشنج شدە است

k24- اربیل

در پی دیدار مقتدی صدر رهبر جریان صدر از عربستان سعودی، رسانە‌های عربی از تلاش صدر برای انحلال تشکیلات میلیشیایی "حشد شعبی" خبر می‌دهند.

بە گزارش روزنامە لبنانی الاخبار، مقتدی صدر قصد داشتە است قبل از سفر به عربستان با یک مسئول ایرانی در این رابطه گفتگو کند، اما آن مسئول حاضر به ملاقات با وی نشدە است.

این روزنامه لبنانی گزاش دادە است کە " صدر بعد از آن که عالیترین مقامات عربستانی از او استقبال کردند، بمب سیاسی سنگینی را پرتاب کرد، کسانی که از جزئیات اوضاع سیاسی عراق آگاه هستند می‌گویند که به زودی نتایج این سفر فاش خواهد شد که روابطی سری میان صدر و مقامات عربستانی وجود داشته است."

این روزنامه از منابع آگاه نقل کردە است کە " با وجود آمادگی‌هایی که برای انجام این سفر وجود داشت، در روزهای گذشته تلاش‌های بسیاری برای مخفی نگه داشتن جزئیات و چگونگی انجام این سفر صورت گرفتە است، حتی در داخل خانه صدر تلاش می‌کردند جزئیات ان منتشر نشود."

به گفته این منابع، سفر صدر به عربستان ناگهانی نبود و در پی تلاشهای طولانی دو طرف، میان ریاض و مقتدی صدر صورت گرفتە است.

الاخبار همچنین نوشتە‌است، صدر بعد از بازگشتش به عراق بە مقابلە با متحدان ایران، یعنی مالکی و گروه‌های حشد الشعبی خواهد پرداخت و خواستار "مبارزه با مفسدین"، انحلال حشد الشعبی و گروه‌های وابسته ایران خواهد شد.

این در حالی است که در محافل سیاسی عراقی گفتە می‌شود کە عمار حکیم نیز خود را برای سفر به کشورهای عربی از جملە عربستان سعودی آمادە می‌کند.