سپاە پاسداران ایران سخنان اردوغان را تكذیب کرد

رئیس جمهور ترکیە گفتە بود ایران و ترکیە در مورد عملیات مشترک علیە پ‌‌.ک.ک بە توافق رسیدە است
kurdistan24.net

K24- اربیل

قرارگاه حمزه سپاه پاسداران عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک در خارج مرزهای  این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، در پی اخبار منتشره مبنی بر اقدام عملیات مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه علیه پ.ک.ک، روابط عمومی قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاە پاسداران اعلام کرد: «ما هیچ برنامه عملیاتی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی نکرده‌ایم، ولی همچون گذشته با هر گروه، تیم یا فردی که قصد نفوذ به خاک ایران را برای اقدامات ضد امنیتی و یا تروریستی داشته باشند به شدت برخورد خواهیم کرد".

 سپاە پاسداران ایران حدود یک ماە قبل بە بهانە حضور پیشمرگان شرق کردستان، مناطق مسکونی در عمق خاک اقلیم کردستان را مورد حملات توپخانه‌ای قرار داد.

 

این فرماندە سپاە پاسداران گفته‌است: جمهوری اسلامی برنامە‌ای برای انجام عملیات نظامی در خارج از مرزهای ایران ندارد، اما چنانچه پیشمرگان احزاب کردستانی بخواهند در داخل این کشورعملیات نظامی انجام دهند، بە شدت با آنان برخورد خواهد شد.

اظهارات فرمانده قرارگاه حمزە در پی اظهارات رئیس جمهور ترکیە در مورد عملیات مشترک ایران و ترکیە و کشتە شدن یکی از پاسداران بومی در شهر اشنویە منتشر شدە است.

اردوغان دو روز قبل از انتشار سخنان فرماندە قرارگاە حمزە، در آستانە  سفر به کشور اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه استانبول گفت " احتمال عملیات مشترک ایران و ترکیە علیە پ.ک.ک وجود دارد و این عملیات مشترک ترکیه مفید و تاثیزگذار خواهد بود".

 

 

تصویر پاسدار کشتە شدە در درگیری با پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران کە از سوی وبسایت تلویزیون ایران منتشر شدە است
تصویر پاسدار کشتە شدە در درگیری با پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران کە از سوی وبسایت تلویزیون ایران منتشر شدە است

وبسایت کردستان میدیا وابستە بە حزب دمکرات کردستان ایران یک روز قبل از اظهارت فرماندە قرارگاه حمزە اعلام کردەبود، نیروهای سپاە پاسداران در روستای " بالاگیر" از توابع شهر اشنویە با کمین پیشمرگان آن حزب برخورد کردە و یکی از اعضای محلی سپاە پاسداران بە نام "فتاح مامال" در این درگیری كشتە شدە است.