فرآیند واکسیناسیون کرونا در اقلیم کوردستان آغاز شد

پنج هزار واکسن سینوفارم چینی وارد اقلیم کوردستان شده و در سراسر اقلیم مورد استفاده قرار خواهند گرفت
آغاز فرآیند واکسیناسیون کرونا در اقلیم کوردستان
آغاز فرآیند واکسیناسیون کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- همزمان با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، فرآیند واکسیناسیون در اقلیم کوردستان آغاز شد.

امروز پنجشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩، فرآیند واکسیناسیون کرونا در اقلیم کوردستان آغاز شد و در ابتدا به پزشکان و کارمندان بهداشت و درمان تزریق شد.

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، به (کوردستان٢٤) گفت:" پس از پزشکان و کادر بهداشت و درمان، نیروهای پِشمَرگَ و نیروهای امنیتی واکسن را دریافت می‌کنند".

برزنجی تاکید کرد که در حال حاضر آمار مبتلایان به کرونا در اقلیم کوردستان رو به افزایش است و امیدوار شد که هم‌میهنان برای جلوگیری از گسترش بیشتر آن، به رعایت مقررات محافظتی پایبند باشند.

روز سه‌شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩، تعداد پنج هزار واکسن سینوفارم چینی وارد اقلیم کوردستان شد و در سراسر اقلیم مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ب.ن