وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان و نیروهای آلمان پیش نویس چند پروژه را امضا کردند

"با پروژه‌های جدید نیروی پِشمَرگَ‌ وارد مرحله‌ای دیگر از پیشرفت خواهد شد"
امضای پیش نویس چند پروژه جدید میان وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان و نیروهای آلمان
امضای پیش نویس چند پروژه جدید میان وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان و نیروهای آلمان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر پِشمَرگَ‌‌ی اقلیم کوردستان، پروژه‌های دولت آلمان برای نیروی پِشمَرگَ‌ را مهم و ارزشمند توصیف کرد.

وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ روز ٩ مارس ٢٠٢١ میلادی، شورش اسماعیل، وزیر پِشمَرگَ‌ی دولت اقلیم کوردستان، با حضور سَربَست لَزگین، معاون وزارت و دبیر کل و رئیس ستاد و مشاوران نظامی وزارت پِشمَرگَ‌، پیشنویس چند پروژه آلمان برای وزارت پِشمَرگَ‌ را امضا کرد.

در نشست وزیر پِشمَرگَ‌ با کلنل هولگر کونکل، فرمانده نیروهای آلمان فدرال در اقلیم کوردستان و کارتین جاسیشکه، معاون سرکنسول آلمان در هَولِر/اربیل، وزیر پِشمَرگَ‌ این اقدام دولت آلمان را مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت:" به دوستی تاریخی با شما افتخار می‌کنیم و با پروژه‌هایی که ارایه داده‌اید، نیروی پِشمَرگَ‌ وارد مرحله‌ای دیگر از پیشرفت خواهد شد".  

null
امضای پیش نویس چند پروژه جدید میان وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان و نیروهای آلمان

فرمانده نیروهای آلمان در هَولِر نیز تاکید کرد که کشورش به همکاری و هماهنگی با نیروی پِشمَرگَ‌ و دولت اقلیم کوردستان ادامه خواهد داد و می‌خواهند از طریق پروژه‌های جدید، گام‌های اصلاحات در وزارت پِشمَرگَ‌ را وسیع‌‌تر کنند.

همچنین وزیر پِشمَرگَ،‌ نیروهای آلمان را شریک مهم و تاثیرگذار برای حفاظت از ثبات و امنیت منطقه و درهم‌شکستن تروریست‌ها دانست و از سوی مردم و دولت اقلیم کوردستان و نیروهای پِشمَرگَ‌ از مردم و دولت و ارتش آلمان قدردانی کرد و تصمیم پارلمان آن کشور برای ابقای نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان و همکاری و هماهنگی با نیروی پِشمَرگَ‌ را ارج نهاد.

با بروز داعش، دولت آلمان شماری از مشاوران عالی نظامی و نیروهای خود را روانه عراق و اقلیم کوردستان کرد که نقش چشمگیری در درهم شکستن تروریست‌ها و حفظ آرامش منطقه داشته و به همکاری با عراق و اقلیم کوردستان ادامه داده‌اند.

ب.ن