پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۱۲ کیلو مواد مخدر و دستگیری دو متهم خبر داد

محموله‌ی کشف‌شده از ۹ کیلوگرم کریستال و ۳ کیلوگرم هروئین تشکیل‌شده است

اربیل (کوردستان۲۴)- مدیریت مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای از کشف و ضبط ۱۲ کیلو مواد مخدر و دستگیری ۲ متهم خبر داد.

بر اساس این بیانیه محموله‌ی کشف‌شده از ۹ کیلو مواد مخدر از نوع کریستان و ۳ کیلوگرم هروئین تشکیل‌شده است.

همچنین در این بیانیە آمده است کە پلیس مبارزه با مواد مخدر این محموله را با کمک پلیس گذرگاه مرزی حاج عمران کشف و ضبط کرده است.

در ادامه‌ی بیانیه‌ی پلیس آمده است کە دستگیرشدگان بە نام‌های "ع.ت.ح" و " ا.د.س" پس انجام تحقیقات و تشکیل پرونده توسط پلیس، تحویل مراجع قضایی داده شدند.

/ا.م