رِبوار هادی: جریان‌های شیعه می‌خواهند فشارها را بر کورد افزایش دهند

"جریان‌های شیعه هرگز بدون رای کورد نمی‌توانند لایحه قانون دادگاه فدرالی را به تصویب برسانند"
مجلس نمایندگان عراق
مجلس نمایندگان عراق

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس کمیسیون حقوقی در مجلس نمایندگان عراق، تاکید کرد که موضع واحد جریان‌های کوردستانی در مورد لایحه قانون دادگاه فدرالی، از تصویب آن به نفع جریان‌های شیعه جلوگیری خواهد کرد.

رِبوار هادی، رئیس کمیسیون حقوقی در مجلس نمایندگان عراق، در مورد تلاش جریان‌های شیعه برای به تصویب رساندن لایحه قانون دادگاه فدرالی به نحوی که با اهداف سیاسی آنها همخوان باشد، به (کوردستان٢٤) گفت:" جریان‌های شیعه می‌خواهند با مرتبط ساختن لایحه قانون دادگاه فدرالی با لایحه قانون بودجه سال ٢٠٢١ عراق، فشارها را بر کورد افزایش دهند، اما تلاش‌ها‌یشان بی‌نتیجه خواهد بود".

وی افزود که موضع واحد جریان‌های کوردستانی در مورد لایحه قانون دادگاه فدرالی، از تصویب آن به نفع جریان‌های شیعه جلوگیری خواهد کرد و جریان‌های شیعه هرگز بدون رای کورد نمی‌توانند قانون را به تصویب برسانند.

رِبوار هادی، تاکید کرد که جریان‌های شیعه می‌خواهند در آینده از دادگاه فدرالی علیه اقلیم کوردستان سوءاستفاده کنند.

این در حالی‌ست که روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩، در نشست فراکسیون‌های کوردستانی با رئیس جمهور و وزیر امور مالی و معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای متشکل از روسای فراکسیون‌ها، به منظور اتخاذ تصمیم مشترک در باره مسائل پیش رو ایجاد شود.

ب.ن