آلمان: حمله‌ی آنکارا بە موجودیت حزب دمکراتیک خلق‌ها حاکمیت قانون در ترکیە را زیر سؤال می‌برد

اردوغان بارها حزب دمکراتیک خلق‌ها را حزب را بازوی سیاسی حزب کارگران کوردستان توصیف کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- سخنگوی وزارت خارجه‌ی آلمان روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ حمله‌ی امنیتی آنکارا علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها (هدپ) را مخالفت با حاکمیت قانون توصیف کرد.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی آلمان گفت: در کشورهای دمکراتیک ممنوعیت یک حزب باید آخرین حربه باشد. موضوع حزب دمکراتیک خلق‌ها تردید ساز است."

بکیر شاهین، دادستان کل ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را به همدستی با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده و به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه که درباره‌ی فعالیت احزاب تصمیم‌گیری می‌کند، شکایت کرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها ضمن رد ادعای داستان کل ترکیه، اقدام برای ممنوعیت این حزب را "کودتای سیاسی" توصیف کرده است. رهبران این حزب گفته‌اند در برابر تلاش‌ها برای ممنوعیت این حزب مقاومت خواهند کرد و همه‌ی نیروهای دموکراتیک و مردم را برای مبارزه با این "کودتای سیاسی" فرامی‌خوانند.

در بیانیه‌ی این حزب آمده است که اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پس از ناکامی در شکست این حزب در پای صندوق‌های رأی، اکنون سعی در انحلال دومین حزب مخالف بزرگ کشور دارد.

اردوغان بارها حزب دمکراتیک خلق‌ها را حزب را بازوی سیاسی حزب کارگران کوردستان توصیف کرده است.

تعداد زیادی از سیاستمداران حزب دموکراتیک خلق‌ها در زندان هستند و بسیاری از شهرداران منتخب این حزب در شهرهای کوردی برکنار شده‌اند.

 

/ا.م