معاون رییس مجلس نمایندگان عراق فدرال خبر انحلال توافق کوردها و شیعیان در مورد لایحه‌ی بودجه‌ی عراق را تکذیب کرد

نشست مجلس نمایندگان عراق برای تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۱ بە شنبه‌ی هفته‌ی آینده موکول شد

اربیل (کوردستان۲۴)- دکتر بشیر حداد، معاون رییس مجلس نمایندگان عراق فدرال شامگاه روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در تصریح کرد کە تغییری در لایحەی بودجه‌ی موردتوافق طرف‌های کوردستانی و شیعیان در مجلس نمایندگان ایجاد نخواهد شد و موارد موردتوافق بدون تغییر اجرا خواهد شد.

معاون رییس مجلس نمایندگان همچنین گفت بودجه‌ی عمومی عراق موردتوافق فراکسیون‌های مجلس قرار گرفتە و ریاست مجلس اجازه نخواهد داد تغییری در آن ایجاد بشود.

مجلس نمایندگان عراق طی نشست‌هایی در مورد لایحه‌ی بودجه‌ی عمومی عراق فدرال بە در آخرین ساعات شنبه‌شب تصمیم گرفت نشست نهایی در برای تصویب این لایحه بە شنبه‌ی هفته‌ی آینده موکول گردد.

/ا.م