سازمان ملل ١٠ میلیارد دلار برای تأمین بودجه‌ی امدادرسانی در سوریە درخواست کرده است

جنگ داخلی سوریە با برجای گذاشتن بیش از نیم میلیون کشتە، حدود ۱۲ میلیون آوارە و چند میلیون مصدوم، زندانی‌شده دو هفته پیش ۱۰ ساله شد
ویرانی‌های جنگ داخلی سوریە
ویرانی‌های جنگ داخلی سوریە

اربیل (کوردستان ۲۴)- سازمان ملل برای تأمین اعتبار عملیات امدادرسانی در سال آینده در سوریه و مناطق اطراف آن درخواست بیش از ۱۰ میلیارد دلار بودجه کرد.

این درخواست بیش از کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان ارائه‌شده است که امروز در بروکسل آغاز می‌شود.

سازمان ملل می‌گوید ۱۰ سال جنگ داخلی، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و شیوع کرونا، باعث گرسنگی، فقر و ناامیدی شده است.

این نگرانی وجود دارد که کشورهای ثروتمند به خاطر همه‌گیری کرونا به دنبال کاهش هزینه‌ی کمک‌های خارجی هستند.

جنگ داخلی با سوریە برجای گذاشتن بیش از نیم میلیون کشتە، حدود ۱۲ میلیون آوارە و چند میلیون مصدوم، زندانی‌شده و مفقودالاثر ۲۵ اسفند گذشته (دو هفته پیش) ۱۰ ساله شد.

/ا.م