بهجت علی: پارلمان کوردستان از توافق میان دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق حمایت می‌کند

انتظار می‌ڕود جزئیات توافق به پارلمان کوردستان ارایه شود

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- عضو کمیسیون امور مالی در پارلمان کوردستان، از حمایت پارلمان کوردستان از توافق میان هیئت مذاکرات دولت اقلیم کوردستان با دولت فدرال در مورد قانون بودجه سال ٢٠٢١ عراق خبر داد.

بهجت علی، عضو کمیسیون امور مالی در پارلمان کوردستان در باره توافق به (کوردستان٢٤) گفت:" دولت اقلیم کوردستان تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق بر مبنای قانون به کار بست و پارلمان کوردستان نیز از آن توافق حمایت می‌کند".

انتظار می‌ڕود پس از تصویب توافق در مجلس نمایندگان عراق، جزئیات توافق به پارلمان کوردستان نیز ارایه شود.

ب.ن