عراق حاضر نیست خلاء امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان را پر کند

"خلاء امنیتی مردم منطقه را در معرض تهدید قرار داده است"
وزارت دفاع عراق
وزارت دفاع عراق

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- کارشناسان دلیل عدم آمادگی وزارت دفاع عراق برای تشکیل اتاق عملیات مشترک با وزارت پِشمَرگَ، به منظور تامین امنیت مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان را تصمیمات سیاسی می‌دانند.

پس از برگزاری چندین نشست‌ میان وزارت پِشمَرگَ‌ی اقلیم کوردستان و وزارت دفاع عراق به منظور تشکیل اتاق عملیات مشترک در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، هنوز طرف عراق حاضر به تشکیل آن نشده است، در حالی که تشکیل اتاق عملیات مشترک، برای پر کردن خلاء امنیتی در آن مناطق، بسیار ضروری دانسته می‌‌شود.

سعید هَرکی، عضو کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان که وجود خلاء امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان را عامل بروز داعش و فعالیت‌های شبه نظامیان غیرقانونی در آن مناطق می‌داند، به (کوردستان٢٤) گفت:" خلاء امنیتی مردم منطقه را در معرض تهدید قرار داده است".

این در حالی‌ست که اخیرا از آن مناطق بیش از ١٠ راکت به سوی اقلیم کوردستان پرتاب شده‌اند.

کارشناسان دلیل عدم آمادگی وزارت دفاع عراق برای تشکیل اتاق عملیات مشترک با وزارت پِشمَرگَ را تصمیمات سیاسی دانسته و تاکید می‌کنند که تا کنون نیروهای عراقی در تامین امنیت آن مناطق موفق نبوده‌اند و بازگشت پِشمَرگَ را تنها راه حل برای پر شدن خلاء امنیتی ایجاد شده می‌دانند.

ب.ن