محمد شُکری: نخست وزیر برای تنظیم روابط با شرکت‌های اماراتی طرح ویژه دارد

"شرکت‌های اماراتی به سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان تشویق شده‌اند"
محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان
محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، از طرح ویژه نخست وزیر اقلیم کوردستان، برای تنظیم روابط با شرکت‌های اماراتی خبر داد.

محمد شُکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، در باره روابط اقتصادی اقلیم کوردستان با امارات متحده عربی، به (کوردستان٢٤) گفت:" مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، برای تنظیم روابط با شرکت‌های اماراتی طرح ویژه در نظر دارد، به خصوص در زمینه‌های کشاورزی و ایجاد زیر ساخت اقتصادی".

وی با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان با امارات متحده عربی روابط مستقیم دارد، از نشست روز گذشته خود با اتاق بارزگانی و صنعت ابوظبی خبر داد که طی آن به سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان تشویق شده‌اند و امیدوار شد در آینده‌ای نزدیک نتایج مطلوب نشستها مشاهده شوند.

ب.ن