پارلمان کوردستان لایحه پیشنهادی برای قانون واردات و فروش محصولات نفتی را بررسی می‌کند

در نشست امروز پارلمان لوایح پیشنهادی برای سازماندهی ابزار نظارتی و تعیین روز مطبوعات کوردی نیز بررسی می‌‌شوند
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- لایحه پیشنهادی برای قانون واردات و فروش محصولات نفتی در اقلیم کوردستان، در پارلمان کوردستان بررسی می‌شود.

پارلمان کوردستان، در نشست امروز خود لایحه پیشنهادی برای قانون واردات و فروش محصولات نفتی در اقلیم کوردستان را بررسی می‌کند.

هیئت رئیسه پارلمان کوردستان، بر اساس برنامه تعیین شده برای نشست امروز پارلمان، بررسی لایحه پیشنهادی برای واردات و فروش محصولات نفتی در اقلیم کوردستان، بررسی لایحه پیشنهادی برای قانون سازماندهی ابزار نظارتی در اقلیم کوردستان و بررسی لایحه روز مطبوعات کوردی در اقلیم کوردستان را در دستور کار خود قرار داده است.

قرار است ساعت ١١ قبل از ظهر امروز، نشست پارلمان کوردستان برای بررسی موضوع‌های مذکور آغاز شود.

ب.ن