مذاکرات هَولِر – بغداد از سر گرفته می‌شوند

"در باره عادیسازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان گفتگو می‌‌شود"
عکس؛ آرشیو
عکس؛ آرشیو

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- مذاکرات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت دولت فدرال، با موضوع عادیسازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، از سر گرفته می‌شوند.

عبدالحکیم خسرو، رئیس سازمان بازرسی دولت اقلیم کوردستان و عضو هیئت مذاکرات دولت اقلیم با دولت فدرال، در مورد ادامه مذاکرات با بغداد به (کوردستان٢٤) گفت:" در آینده‌ای نزدیک مذاکرات با موضوع عادیسازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان و آواره شدن صدها هزار شهروند کورد، از سر گرفته می‌‌شوند".

این در حالی‌ست که وزارت پِشمَرگَ‌ی دولت اقلیم کوردستان و وزارت دفاع عراق، به منظور ایجاد هماهنگی امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان در ارتباط هستند.

همچنین شاخَوان عبدالله، عضو کمیته عادیسازی اوضاع مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، از ازسرگیری گفتگوها با سازمان ملل متحد و جهات مربوطه در دولت فدرال خبر داد.

قرار است در ابتدای هفته آینده، هیئت امنیتی دولت فدرال، به منظور ادامه گفتگوها به اقلیم کوردستان سفر کند.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی حشد شعبی و ارتش عراق به مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، اوضاع امنیتی آن مناطق با آشفتگی روبرو شده و به دلیل عدم حضور نیروی پِشمَرگَ‌ و ایجاد خلاء امنیتی، تحرکات تروریستی داعش در آن مناطق افزایش یافته‌اند.  

دولت اقلیم کوردستان تنها راه حل برای مشکلات مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان را اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق می‌داند.

ب.ن