دبیر کل اتحادیه‌ی عرب در دیدار با نخست‌وزیر: اقلیم کوردستان بە پیشرفت‌های مهمی دست یافته است

احمد ابوغیظ خواستار توسعه‌ی روابط بازرگانی و سرمایەگذاری کشورهای عربی با اقلیم کوردستان شد
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، در اربیل از احمد ابو غیظ دبیر کل اتحادیه‌ی عرب استقبال کرد.

در دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و دبیر کل اتحادیەی عرب روابط میان اقلیم کوردستان و کشورهای عربی  مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

دبیر کل اتحادیه‌ی کشورهای عربی، در این دیدار ضمن تقدیر از نقش و جایگاه مهمی کە اقلیم کوردستان درزمینه‌ی پیشرفت اقتصادی بە دست آورده است، گفت: دیدارش از اقلیم کوردستان برای کشورهای عربی حاکی از این پیام است کە لازم است روابطشان را در چارچوب عراق فدرال با اقلیم کوردستان مخصوصاً در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری گسترش بدهند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز در این دیدار از حمایت دبیر کل اتحادیەی عرب تقدیر نمود و ابراز امیدواری کرد کە این اتحادیە نقش مهم خود را در جهت حل مشکات انباشته شده‌ی عراق ایفا نماید. نخست‌وزیر همچنین تأکید کرد کە اقلیم کوردستان خواستار ایجاد بهترین روابط با کشورهای عربی است.

 

/ا.م