اولین روز ماه رمضان در اقلیم کوردستان اعلام شد

"در ماه رمضان درهای مساجد با رعایت مقررات بهداشتی مقابله با گسترش کرونا به روی نمازگزاران باز خواهند شد"
کنفرانس خبری ستاد استهلال اقلیم کوردستان
کنفرانس خبری ستاد استهلال اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- ستاد استهلال اقلیم کوردستان، اولین روز ماه رمضان امسال را اعلام کرد.

ستاد استهلال اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری، اولین روز ماه رمضان را روز سه‌شنبه ٢٤ فروردین سال ١٤٠٠ اعلام کرد.

از طرفی دیگر وزارت اوقاف اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در ماه رمضان، درهای مساجد با رعایت مقررات بهداشتی و محافظتی مقابله با گسترش کرونا، به روی نمازگزاران باز خواهند شد.

ب.ن