وزیر بهداشت اقلیم کوردستان از مردم خواست در پورتال ویژه‌ی دریافت واکسن کرونا ثبت‌نام نمایند

وزیر بهداشت عراق فدرال از احتمال اجباری شدن تزریق واکسن کرونا خبر داد

اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت بهداشت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ از ورود ۲۰۷۰دوز دیگر واکسن کرونا بە اقلیم کوردستان خبر داد.

بە گزارش وزارت بهداشت کوردستان، امروز یک محموله‌ی دیگر واکسن سینوفارم نیز وارد اقلیم کوردستان خواهد شد.

دکتر سامان برزنجی وزیر بهداشت اقلیم کوردستان روز دوشنبه هنگام ورود این محموله بە کوردستان گفت: " تاکنون ۵۱ درصد از واکسن‌های وارده بە کوردستان مورداستفاده قرارگرفته است. وی از هم‌وطنان خواست برای دریافت واکسن در پورتال و سیستم آنلاین مخصوص دریافت واکسن کرونا ثبت‌نام نمایند.

از سوی دیگر حسن تیمیمی، وزیر بهداشت عراق فدرال اعلام کرد کە احتمال می‌رود تزریق واکسن کرونا مخصوصاً برای کارگران و کارمندان شبکه‌های بهداشت، داروخانه‌ها و کارمندان دولت اجباری بشود.

عراق از جمله کشورهایی است که در آن واکسن کرونا به صورت رایگان میان شهروندان توزیع می‌شود.

/ا.م