دومین گزارش مراحل اجرای قانون اصلاحات به پارلمان کوردستان رسید

"دومین گزارش مراحل اجرای قانون اصلاحات داده‌ها و اطلاعات بیشتری را در باره اجرای آن قانون در بر گرفته است"
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- عضو کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان کوردستان، از رسیدن دومین گزارش مراحل اجرای قانون اصلاحات، به پارلمان خبر داد.

ویسی سعید، عضو کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان کوردستان، اعلام کرد که امروز دوشنبه ٦ اردیبهشت ١٤٠٠، دولت اقلیم کوردستان، دومین گزارش مراحل اجرای قانون اصلاحات را به پارلمان کوردستان فرستاد.

پیش از این نیز هِمن هَورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان، اعلام کرده است که دومین گزارش مراحل اجرای قانون اصلاحات، داده‌ها و اطلاعات بیشتری را در باره اجرای آن قانون در بر گرفته است.

قرار است این گزارش از سوی کمیسیون‌های ویژه پارلمان و اعضای پارلمان بررسی شده و کمیسیون امور مالی پارلمان نیز در باره آن گزارشی ارایه دهد.

ب.ن