بر اهمیت مشارکت کانادا در آباد ساختن شنگال تاکید شد

"بایستی خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق بر پایه جدول زمانی مورد توافق طرفین باشد"
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و اولریک شانون، سفیر کانادا در عراق
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و اولریک شانون، سفیر کانادا در عراق

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار مشاور امنیت ملی عراق و سفیر کانادا در این کشور، بر اهمیت مشارکت کانادا در فرآیند توسعه و آبادی شهر شنگال تاکید شد.

امروز دوشنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و اولریک شانون، سفیر کانادا در عراق، طی دیداری خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، اوضاع شنگال، و اردوگاه هول در غرب کوردستان را بررسی کردند.

در این دیدار، الاعرجی تاکید کرد که بایستی خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق، بر پایه جدول زمانی مورد توافق طرفین باشد.

همچنین اوضاع شهر شنگال مورد توجه قرار گرفته شد و بر اهمیت مشارکت کانادا در فرآیند توسعه و آبادی این شهر تاکید شد.

پیش از این نیز استفان هیکی، سفیر بریتانیا در عراق، توافق عادیسازی اوضاع شهر شنگال را توافق بسیار خوبی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال دانسته و خواستار توسعه آن به مناطق متنازع علیه شد.

ب.ن