شمار بهبود یافتگان از کرونا در اقلیم کوردستان به ١٢٤،٦٢٨ نفر رسید

با احتساب ٩٦٩ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٤٨،١٠٩ نفر رسید
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٩٦٩ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٤٨،١٠٩ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٢٤،٦٢٨ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٢٦ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٩٦٩ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٨٧٨ نفر

شمار جانباختگان: ١٩ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٤٨،١٠٩ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٢٤،٦٢٨ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٩،٤٩٢ نفر

شمار جانباختگان: ٣،٩٨٩ نفر

ب.ن