با احتساب ٨٦٨ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٥٠،٠٠٨ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ١٢٦،٥٠٨ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٨٦٨ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٥٠،٠٠٨ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٢٦،٥٠٨ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٢٨ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٨٦٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٩٠٧ نفر

شمار جانباختگان: ١١ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٥٠،٠٠٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٢٦،٥٠٨ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٩،٤٨٤ نفر

شمار جانباختگان: ٤،٠١٦ نفر

ب.ن