رئیس اقلیم کوردستان با مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان دیدار کرد

بر حفاظت از منافع عالی اقلیم کوردستان تاکید شد
دیدار رئیس اقلیم کوردستان با مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان
دیدار رئیس اقلیم کوردستان با مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار رئیس اقلیم کوردستان و مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان بر حفاظت از منافع عالی اقلیم کوردستان تاکید شد.

بعدازظهر امروز، دوشنبه ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در هَولِر/اربیل با مقام‌های احزاب جماعت دادگری کوردستان و اتحاد اسلامی کوردستان دیدار کرد.

در این دیدارهای جداگانه، معاونان رئیس اقلیم، وی را همراهی کرده و با علی باپیر، رئیس جماعت دادگری کوردستان و صلاح‌الدین بها‌الدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، اوضاع و فرآیند سیاسی اقلیم کوردستان، موضوع تدوین قانون اساسی اقلیم کوردستان، روابط هَولِر – بغداد، انتخابات آینده عراق و برخی موضوع‌های دیگر بررسی شدند.

در این دیدارها، همچنین بر اهمیت تداوم کار مشترک و تلاش همه جانبه جریان‌ها و اقلیت‌های اقلیم کوردستان، در راستای حفظ صلح و همبستگی تاکید شد و نقش ریاست اقلیم کوردستان در ایجاد اتحاد میان جریان‌ها، ارزنده تلقی شد.

طرفین در مورد مقابله با چالش‌های کنونی و آینده اقلیم کوردستان و تلاش برای ایجاد فضای کار مشترک جریان‌ها با هدف حفاظت از منافع عالی اقلیم کوردستان به دور از اختلاف و تفاوت‌های سیاسی و به عنوان یک وظیفه عمومی، توافق نظر داشتند.

دیدار رئیس اقلیم کوردستان با مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان
دیدار رئیس اقلیم کوردستان با مقام‌های احزاب جماعت دادگری و اتحاد اسلامی کوردستان

ب.ن