عراق رسماً بە حضور وزیر دفاع ترکیە در شمال اقلیم کوردستان اعتراض کرد

وزیر دفاع ترکیە بدون هماهنگی با مقامات عراقی از پایگاه نظامی این کشور در شمال اقلیم کوردستان دیدار کرد

اربیل(کوردستان۲۴)-  وزارت امور خارجه‌ی عراق روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، کاردار سفارت ترکیه در بغداد را احضار کرد.

در بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی عراق آمده است که «نزار خیرالله»، قائم‌مقام وزارت امور خارجه امروز دوشنبه مورخ ٣ مه ۲۰۲۱، در ساختمان وزارت امور خارجه‌ی عراق، یادداشت اعتراضی را به کاردار ترکیه در بغداد تسلیم کرده است.

در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی عراق آمده است: در یادداشت اعتراضی، دولت عراق نارضایتی شدید خود را از حضور خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در خاک عراق بدون هماهنگی و یا کسب موافقت از سوی مقامات و دیدار با نیروهای غیرقانونی ترکیه در خاک عراق اعلام کرده و آن را محکوم کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی عراق در این یادداشت اعتراضی اظهارات وزیر کشور ترکیه درباره‌ی قصد ترکیه برای احداث پایگاه نظامی دائمی در شمال عراق را هم محکوم کرده است.

قائم‌مقام وزارت امور خارجه‌ی عراق گفت کە دولت عراق قاطعانه نقض مکرر حاکمیت عراق و احترام به خاک و حریم هوایی این کشور از سوی نیروهای نظامی ترکیه را رد می‌کند و تداوم این رویکرد با روابط دوستانه و حسن هم‌جواری و قوانین و عرف بین‌المللی ناسازگار است.

وی همچنین تأکید کرد باید به ترکیه یادآور شد روی آوردن به راه‌حل نظامی یک‌جانبه، نمی‌تواند چالش‌های امنیتی دو کشور را حل‌وفصل کند.

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیە روز دوشنبه بدون هماهنگی با مقامات عراقی از یک پایگاه ترکیە در داخل مرز شمالی اقلیم کوردستان بازدید کرده بود.

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیە نیز روز جمعه‌ی گذشته گفت بود ترکیە می‌خواهد یک پایگاه نظامی دائمی در شمال عراق احداث نماید.

/ا.م