یک دلار آمریکایی در بازارهای اقلیم کوردستان با ۱۴۸۲ دینار عراقی برابر شد

هزار تومان ایران با ۶۵٫۷ دیناربرابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)- نرخ فروش ارزهای رایج در اقلیم و طلا برای روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ بە این شرح اعلام شد

یک دلار آمریکا۱۴۸۲دینار

یک یورو: ۱۷۹۰دینار

یک پوند انگلیس: ۲۰۶۰ دینار

یک لیر ترکی: ۱۸۰ دینار

هزار تومان ایران: ۶۵٫۷ دینار

یک دینار اردنی: ٢٧٠٠ دینار

بهای فروش طلا در طلافروشی‌های اقلیم کوردستان نیز برای روز ۱۴ اردیبهشت بە این شرح است:

یک مثقال طلای عیار۲۴: ۴۲۵هزار دینار

یک مثقال طلای عیار۲۴: ۳۷۵هزار دینار

یک مثقال طلای عیار۱۸: ٣١٩ هزار دینار

/ا.م