با احتساب ٨٠٥ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٥٣،٥٨٢ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ١٣١،٢٤٤ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٨٠٥ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٥٣،٥٨٢ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٣١،٢٤٤ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٣٣ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٨٠٥ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٩٩٥ نفر

شمار جانباختگان: ١١ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٥٣،٥٨٢ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٣١،٢٤٤ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٨،٢٧٠ نفر

شمار جانباختگان: ٤،٠٦٨ نفر

ب.ن