نامه شیخ محمود حفید به کوردهای شرق کوردستان

"خائنان به ملت کورد همیشه انگشتری و عامل کسانی هستند که خود می‌شناسیم"
شیخ محمود حفید، از رهبران جنبش رهائی‌بخش کورد
شیخ محمود حفید، از رهبران جنبش رهائی‌بخش کورد

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- شیخ محمود حفید، در نامه‌ای به کوردهای شرق کوردستان که توانسته‌اند خود را به اتحاد جماهیر شوری سابق برسانند، حمایت خود را از آنها اعلام کرده است.

متن نامه

نامه شیخ محمود به نمایندگان کوردستان ایران

(این نامه در اواخر سال ١٩٤١ میلادی نوشته شده است)

من از صمیم قلب خوشحالم از آنکه شما توانسته‌اید به اتحاد جماهیر شوروی عزیز بروید (شهر باکو).

ای برادران همخون کورد من، از شما خواهش می‌کنم و به شما می‌گویم که غیر از اتحاد جماهیر شوروی به هیچ کس دیگری اعتماد نکنید، به هیچ گونه دروغ و وعده‌‌ای بر خلاف شوروی اعتماد نکنید. به سخنان شیرین دشمنان گوش فرا ندهید، خائنان به ملت کورد همیشه انگشتری و عامل کسانی هستند که خود می‌شناسیم (امپریالیسم بریتانیا) دستان اتحاد جماهیر شوروی را محکم بفشارید، چرا که او تنها نجات دهنده و تکیه‌گاه همه ملت‌های تحت ستم و مظلوم است.

این نامه که از آرشیو استاد رفیق حلمی کپی شده است، برای اولین بار در تاریخ ٢٢/١/٢٠١٩ میلادی از سوی آقای مجید صالح منتشر و از سوی سرمد لطیف بازنشر شده است.

نسخه اصلی نامه شیخ محمود حفید به نمایندگان کوردستان ایران

ب.ن