یحیی رسول: برای پر کردن خلاء امنیتی با نیروهای مرزبانی اقلیم کوردستان هماهنگی مطلوبی ایجاد شده است

"بر انجام عملیات مشترک و هماهنگی در سطح بالا میان نیروهای فدرال و اقلیم کوردستان تاکید شده است"
یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق
یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از وجود هماهنگی مطلوب میان نیروهای فدرال و مرزبانان اقلیم کوردستان، برای پر کردن خلاء امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان خبر داد.

یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق، در باره خلاء امنیتی موجود در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، اظهار داشت که با نیروهای مرزبانی اقلیم کوردستان به منظور پر کردن خلاء امنیتی در آن مناطق، هماهنگی مطلوبی ایجاد شده است.

 سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، افزود که در نشست‌ها، بر انجام عملیات مشترک و هماهنگی در سطح بالا میان نیروهای فدرال و اقلیم کوردستان تاکید داشته‌اند.

وی تاکید کرد که تروریسم دشمن مشترک اقلیم کوردستان، دولت فدرال و همه شهروندان عراق است.

ب.ن