وزارت پِشمَرگَ: به حملات شب گذشته پاسخ شدید خواهیم داد

"بارها هشدار داده‌ایم که به دلیل وجود خلاء امنیتی تروریست‌های داعش توانسته‌اند خود را بازسازی و مجدادا بروز کنند"
وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان
وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان، در اطلاعیه‌ای با اشاره به حمله شب گذشته عناصر داعش به سنگر نیروهای پِشمَرگَ‌ در منطقه کفری، تاکید کرد که پیش از این از وقوع چنین حملاتی هشدار داده و در موقع مناسب به آن پاسخ خواهند داد.

وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان، پس از حمله شب گذشته عناصر داعش به سنگر نیروهای پِشمَرگَ در منطقه کفری و شهید شدن (محسن حسین گَرَوَیی) پِشمَرگَ‌ی تیپ ١١٦، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه وزارت پِشمَرگَ آمده است:" پیش از این بارها هشدار داده‌ایم که به دلیل وجود خلاء امنیتی در فاصله میان سنگرهای نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان و ارتش عراق، تروریست‌های داعش توانسته‌اند خود را بازسازی و مجددا بروز کنند .. اگر چه به حملات پاسخ داده شده، اما بار دیگر تاکید می‌کنیم که تحرکات تروریستی افزایش یافته و به طور مداوم خطر ایجاد می‌کنند".

وزارت پِشمَرگَ کوردستان در اطلاعیه خود تاکید کرده است که برای جلوگیری از تکرار حملات و درهم شکستن کامل تروریست‌ها، به توافقی جامع و همه جانبه با ارتش عراق نیاز است.

همچنین اطمینان داده است که نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان در مقابل حملات ساکت نخواهد ماند و در موقع مناسب پاسخ شدید خواهد داشت و به مردم کوردستان اطمینان بخشیده است که امنیت اقلیم کوردستان کماکان حفظ خواهد شد.

وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان ضمن ابراز تسلیت به خانواده پِشمَرگَ‌ی شهید، از پروردگار متعال خواستار شده که به همه صبر و آرامش عنایت فرمایند.

ب.ن