فرمانده پِشمَرگَ: آمادگی خود را برای تشکیل اتاق عملیات مشترک با ارتش عراق اعلام کرده‌ایم

"به شرطی که از هر منطقه‌ای که کنترل کردیم عقب نشینی نخواهیم کرد"

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده نیروهای پِشمَرگَ در محور پرده و غرب کرکوک، شرط همکاری نیروی پِشمَرگَ با ارتش عراق در رویارویی با داعش را عدم عقب نشینی از هر منطقه‌ای اعلام کرد که پِشمَرگَ کنترل می‌کند.

نوری محمد علی، فرمانده نیروهای پِشمَرگَ در محور پرده و غرب کرکوک، در باره همکاری نیروی پِشمَرگَ با ارتش عراق برای رویارویی با عناصر داعش به (کوردستان٢٤) گفت:" آمادگی خود را برای تشکیل اتاق عملیات مشترک با ارتش عراق اعلام کرده‌ایم و آمادگی داریم که نیروی پِشمَرگَ را در مناطق در معرض خطر مستقر کنیم، اما به شرطی که از هر منطقه‌ای که کنترل کردیم عقب نشینی نخواهیم کرد".

فرمانده نیروهای پِشمَرگَ در محور پرده و غرب کرکوک، افزود که از دو سال پیش خطر هسته‌های خفته داعش را متذکر شد‌ه‌اند، اما فرماندهان عراقی مدعی نابودی داعش شده‌اند.

نوری محمد علی، تاکید کرد که اگر ارتش عراق با نیروی پِشمَرگَ هماهنگی نکند تحرکات عناصر داعش افزایش می‌یابند و صدمات بیشتری وارد می‌کنند، به همین دلیل کنترل اوضاع را از هم اکنون ضرورت دانست.

ب.ن