تردد در مرزهای ایران در سال گذشته حدود ٨٠ درصد کاهش‌یافته است

ورود اتباع خارجی به ایران سقوط چشمگیری را تجربه کرده است
تردد در مرزهای ایران
تردد در مرزهای ایران

اربیل (کوردستان۲۴)- بر اساس آمارهای گمرک ایران ۴٫۳ میلیون نفر مسافر طی سال گذشته خورشیدی وارد کشور شده که این تعداد مسافر ورودی شامل بیش از ۳٫۸ میلیون نفر ایرانی و بالغ‌بر ۵۱۲ هزار نفر خارجی است.

این گزارش می‌گوید شمار کل ورود مسافر به ایران در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بیش از ۷۹ درصد کاهش‌یافته است.

در این گزارش مشخص نشده است کاهش شمار مسافران ورودی خارجی به‌صورت جداگانه چه میزان بوده، اما آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ میزبان ۹٫۱ میلیون توریست خارجی بوده است. بدین ترتیب ورود اتباع خارجی به ایران سقوط چشمگیری را تجربه کرده است.

سال ۲۰۱۸ هم حدود ۷.۳ میلیون خارجی وارد ایران شده بودند، اما سازمان جهانی گردشگری هنوز آمارهای سال گذشته میلادی ایران را منتشر نکرده است.

آمارهای گمرک ایران همچنین نشان می‌دهد در سال ۹۹ بیش از ۴٫۲ میلیون نفر مسافر از کشور خارج‌شده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۸ حدود ۷۹ درصد افت داشته است.

به‌طور کلی سال گذشته حدود ۱۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر مسافر از مسافران ورودی (با تابعیت ایرانی و خارجی) و همچنین حدود ۱۵ میلیون و ۷۶۲ هزار مسافر از مسافران خروجی ایران نسبت به سال قبل آن کاسته شده است.

پارسال محدودیت‌های اجتماعی، قرنطینه و بسته بودن مرزهای بسیاری از کشورها به روی مسافران ایرانی و بالعکس، به خاطر شیوع کرونا، باعث کاهش چشمگیر تردد مسافران به ایران و از کشور به خارج‌شده است.      

/ا.م