وزیر دفاع عراق وارد کرکوک شد

"اجرای توافق امنیتی با وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان را به منظور رفع خلاء امنیتی بررسی می‌کند"
سفر وزیر دفاع عراق به کرکوک
سفر وزیر دفاع عراق به کرکوک

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر دفاع عراق، وظایف نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان را برای مسئولین امنیتی کرکوک تشریح می‌کند.

هِمن دَلُ، گزارشگر (کوردستان٢٤) از کرکوک گزارش داد که امروز پنجشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠، جمعه عناد، وزیر دفاع عراق وارد کرکوک شد و از سوی استاندار تحمیلی و مسئولین امنیتی و نظامی استان، مورد استقبال قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، وزیر دفاع عراق در نشست با مسئولین امنیتی و نظامی، موضوع اجرای توافق امنیتی با وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان را به منظور پر کردن خلاء امنیتی موجود در منطقه، بررسی می‌کند.

بنا به توافق میان وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان و وزارت دفاع عراق، جهت رفع خلاء امنیتی در منطقه، مراکز و هیئت‌های مشترک ایجاد خواهند شد، این توافق روز گذشته در استان دیاله اجرایی شد و اتاق عملیات مشترک تاسیس شد.

به گزارش (کوردستان٢٤) وزیر دفاع عراق، وظایف نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان را در منطقه، برای مسئولین امنیتی کرکوک تشریح می‌کند و قرار است در ابتدای هفته آینده، هیئت مشترک پِشمَرگَ‌ی کوردستان و ارتش عراق تشکیل شود.

ب.ن