کاردینال مار لوئیس ساکو: اقلیم کوردستان می‌تواند به یک الگو تبدیل شود و دیگران از آن بیاموزند

"اقلیم کوردستان تمام ویژگی‌ها را برای بنیان نهادن یک اقلیم دمکراتیک و قانونی در خود دارد"
کاردینال مار لوئیس ساکو، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان
کاردینال مار لوئیس ساکو، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، تاکید کرد که اقلیم کوردستان تمام ویژگی‌ها را برای بنیان نهادن یک اقلیم دمکراتیک و قانونی در خود دارد.

کاردینال مار لوئیس ساکو، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، ضمن ایراد سخنانی در کنفرانس همبستگی و قانون اساسی در اقلیم کوردستان، که در هَولِر/اربیل برگزار شد، اظهار داشت:" ما از دولت اقلیم کوردستان تشکر می‌کنیم که از هزاران آواره و پناهجوی کریتسیان و دیگران استقبال نموده، که در اثر حملات داعش و القاعده آواره شده‌اند".

رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، افزود:" باید مشکلات از راه گفتگو حل شوند نه با شلیک گلوله، چرا باید همیشه دست به اسلحه برد؟ اکنون جهان تغییر کرده و به یک روستای کوچک تبدیل شده است و ما به نو شدن نیاز داریم، نباید ملت‌ها از هم دور باشند، به همین دلیل نو شدن یک ضرورت است، اگر دارای یک قانون متمدنانه باشیم، به بسیاری از چیزها بی نیاز خواهیم شد، تنها راه پیش روی ما یک قانون متمدنانه سکولار است، قانونی که با واقعیت تناسب داشته باشد، نسل جدید متفاوت است و نمی‌توانیم نظر خود را بر آنها تحمیل کنیم".

کاردینال مار لوئیس ساکو، گفت:" عراق و کوردستان بخشی از این جهان هستند، بیشتر کشورها دارای قانون اساسی سکولار هستند، ما نیز باید از این وضعیت عبور کنیم و به تنوع، برابری و دمکراسی پایبند باشیم".

کاردینال تاکید کرد:" لازم است از قوانین قدیمی عبور کنیم که بیشتر آنها از دوران قبیله‌گرایی و دولت عثمانی بر جای مانده‌اند، باید نو شدن به دیدگاهی روشن متکی شود".

رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، معتقد است که کشمکش‌ها در عراق بر سر قدرت و پول هستند و وفاداری نسبت به مذهب وجود دارد نه نسبت به میهن و کشور. همچنین تاکید دارد که اقلیم کوردستان تمام ویژگی‌ها را برای بنیان نهادن یک اقلیم دمکراتیک و قانونی در خود دارد، به طوری که به یک الگو تبدیل شود و دیگران از آن بیاموزند. کاردینال در پایان اظهار داشت که اگر خواست برای پیشرفت وجود دارد، تنها راه رسیدن به آن، یک قانون متمدنانه دمکراتیک است، در غیر اینصورت مشکلات تکرار و انباشته خواهند شد.

ب.ن