پارلمان کوردستان جرائم قتل به ویژه قتل زنان و خودکشی را بررسی می‌کند

موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی با راه‌اندازی مجدد کارخانه‌‌ها در پارلمان کوردستان مورد گفتگو قرار می‌گیرد
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- ریاست پارلمان کوردستان از بررسی جرائم قتل به ویژه قتل زنان و خودکشی، در نشست آینده پارلمان خبر داد.

ریاست پارلمان کوردستان، در اطلاعیه‌ای، موضوع‌های مورد گفتگو در نشست روز سه‌شنبه ٤ خرداد ١٤٠٠، را اعلام کرد.

بر پایه اطلاعیه؛ جرائم قتل به ویژه قتل زنان و خودکشی، ایجاد فرصت‌های شغلی با راه‌اندازی مجدد کارخانه‌‌ها، اصلاح قانون رفع تصرف و تجاوز از زمین‌های شهرداری، در نشست روز سه‌شنبه پارلمان کوردستان مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.

 

ب.ن