امید خوشناو: ١٣١ طرح خدماتی در استان اربیل اجرا خواهد شد

در این طرح‌ها مناطق محروم و دوردست در اولویت قرارگرفته‌اند
امید خوشناو، استاندار اربیل
امید خوشناو، استاندار اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)- امید خوشناو استاندار اربیل روز یکشنبه ٩ خرداد در یک کنفرانس خبری از اجرای ١٣١ طرح مختلف از سوی دولت در پایتخت و شهرها و روستاهای استان اربیل خبر داد.

استاندار اربیل گفت: از مجموع این ۱۳۱ طرح ۱۳ طرح پیش‌تر بر اثر انتشار ویروس کرونا متوقف‌شده بود کە کار کردن در آن‌ها ازسر گرفته خواهد شد.

امید خوشناو تصریح کرد کە این طرح‌های خدماتی کە بیشتر از پروژه‌های راه‌سازی و تأمین آب تشکیل‌شده‌اند،  با رعایت توازن در سراسر مناطق استان توزیع گردیده‌اند. وی در مورد نوسازی طرح آب‌رسانی اربیل هم گفت در اجرای این طرح هم بیشتر محله‌های فقیرنشین شهر توجه شده است.

بە گفته‌ی استاندار، در اجرای همه‌ی این طرح‌ها مناطق محروم و دور از شهر در اولویت قرار گرفته‌اند.

/ا.م