پرزیدنت بارزانی در سالیاد فجایع ٩ ژوئن پیامی منتشر کردند

"اراده مردم کوردستان برای بقا و مبارزه بسیار نیرومندتر از قهر و آتش و شکنجه و بمب افکن‌های دشمن است"
پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت مسعود بارزانی در سالیاد فجایع ٩ ژوئن، تاکید کردند که اراده مردم کوردستان بسیار نیرومندتر از بمب افکن‌های دشمن است.

متن پیام پرزیدنت بارزانی در سالیاد فجایع ٩ ژوئن

به نام خداوند بزرگ و مهربان

در تاریخ مبارزات مردم ما روزی وجود ندارد که یادآور فاجعه و فداکاری و قهرمانی‌های فرزندان ملت ما نباشد. پنجاه و هشت سال پیش در ٩ ژوئن ١٩٦٣، شماری از آزادیخواهان سلیمانی/ سلیمانیه به خاطر اینکه حاضر به خیانت به نمادهای ملی نبودند، به دست جنایتکار دوران (زعیم صدیق) شهید شدند.

آن شهدای جاودانه سلیمانی با فداکاری خود سرمشقی متعالی از شجاعت و آزادیخواهی برای مردم خود شدند.

بیست و دو سال پس از جنایت زعیم صدیق، در چنین روزی در ٩ ژوئن ١٩٨٥ دست جنایتکار دشمن جان پناهندگان بی‌گناه را نشانه گرفت و جنگنده‌های رژیم وقت عراق به طوری وحشیانه اردوگاه پناهندگان (زِوَ) را بمباران کردند و در آن جنایت صدها زن و کودک بی‌گناه پناهنده و آواره شهید و زخمی شدند.

دشمن می‌پنداشت که از راه شهید کردن و شکنجه دادن و به آتش کشیدن زنان و کودکان و آزادیخواهان، می‌تواند اراده مردم کوردستان را برای ادامه مبارزه در هم شکند، اما اراده مردم کوردستان برای بقا و مبارزه بسیار نیرومندتر از قهر و آتش و شکنجه و بمب افکن‌های دشمن است. در نهایت شاهد سرنوشت دشمنان مردم خود شدیم و اراده نیرومند مردم ما بر دشمنان بی‌وجدان پیروز شد.

در این سالیاد، با شکوه و افتخار خاطره شهدای فجایع ٩ ژوئن و همه شهدای راه آزادی کوردستان را گرامی می‌داریم. خون شهدای ما چراغ راه اکنون و آینده است.

مسعود بارزانی

١٩ خرداد ١٤٠٠

 

ب.ن