نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان

نرخ امروز ١ مثقال طلای ٢٤ عیار در طلا فروشی‌های اقلیم ‌کوردستان برابر است با ٤٥٥،٠٠٠ دینار عراقی
بازار ارز در هَولِر
بازار ارز در هَولِر

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٥٠،٦٠٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٨٣،٧٥٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ٢١٣،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١٧،٧٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٦،٥٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،١٢٠ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٥٥،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٤٠٠،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣٤٢،٠٠٠ دینار عراقی

ب.ن