نان برنجی سوغات شهر کرمانشاه در شرق کوردستان

بهترین نان برنجی کرمانشان از این شیرینی از آرد برنج، آرد گندم، پودر شکر، روغن جامد، تخم‌مرغ، گلاب و روغن محلی تهیە می‌شود

اربیل (کوردستان۲۴)- نان برنجی یکی از شیرینی‌های  محلی و سوغات شهر کرمانشاه است که شهرت خاصی در میان گردشگرانی درد کە بە کرمانشاه سفر می‌کنند.

این شیرینی از آرد برنج، آرد گندم، پودر شکر، روغن جامد، تخم‌مرغ، گلاب و روغن کرمانشاهی تهیە می‌شود.

شیرینی نان برنجی نان برنجی، اصلی‌ترین سوغات کرمانشاهیان و بهترین نان برنجی کرمانشاهی با روغن حیوانی تهیه می‌شود.

 عکاس: ریبوار محمود پوور

/ا.م