شمار بهبود یافتگان از کرونا در اقلیم کوردستان به ١٦٣،٢٦٨ نفر رسید

با احتساب ٥٢٨ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٧٥،٤٠٩ نفر رسید
آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٥٢٨ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٧٥،٤٠٩ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٦٣،٢٦٨ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٧٠ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٥٢٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٥٩٤ نفر

شمار جانباختگان: ١٠ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٧٥،٤٠٩ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٦٣،٢٦٨ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٧،٧٩٢ نفر

شمار جانباختگان: ٤،٣٤٩ نفر

ب.ن