پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٥ هزار خانواده عرب وارد کرکوک شده‌اند

با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی علیه شهر کوردستانی کرکوک
لشکرکشی حشد شعبی و ارتش عراق به کرکوک در ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧
لشکرکشی حشد شعبی و ارتش عراق به کرکوک در ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧

اربیل (کوردستان٢٤)- آسایش کرکوک آمار تغییرات هدفمند جمعیتی علیه شهر کوردستانی کرکوک را اعلام کرد.

بر پایه اطلاعیه آسایش کرکوک که یک نسخه آن به کوردستان٢٤ رسیده است، پس از حوادث ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ تا آغاز سال ٢٠٢١ میلادی، ٢٥ هزار خانواده عرب با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، وارد استان کرکوک شده و مجوز اقامت برای آنها صادر شده و کوپن خوراک آنها از دیگر مناطق عراق به استان کرکوک منتقل شده است.

در اطلاعیه آمده است که در مدت زمان یاد شده، ١٢٠ سمت اداری استان کرکوک از کوردها سلب شده و به اعراب و ترکمان‌ها واگذار شده‌اند.

بر پایه اطلاعات رسیده به کوردستان٢٤، پس از حوادث ١٦ اکتبر، از مجموع دو میلیون و ٥٠ هزار هکتار زمین کشاورزی کرکوک، یک میلیون و ٢٠٠ هزار هکتار آن با مشکل تصاحب روبرو شده و ١٠ هزار هکتار نیز با حکم دادگاه در مناطق داقوق، لیلان، دوبز و سرگران تصاحب شده‌اند.

در ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ میلادی، نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق به کرکوک لشکرکشی کردند و نیروی پیشمرگ کوردستان از آن استان خارج شد و کنترل این شهر کوردستانی به دست مدیران غیربومی سپرده شد و بار دیگر کوردها به عنوان ساکنان اصیل منطقه به شهروند درجه دوم تبدیل شدند.

ب.ن