راکان جبوری از اشغال زمین‌های کشاورزان کورد در کرکوک حمایت می‌کند

"اعراب غیر بومی می‌خواهند با جعل مدارک زمین‌های ما را اشغال کنند"
تدوام تلاش‌ها برای اشغال زمین‌های کشاورزان کورد در کرکوک
تدوام تلاش‌ها برای اشغال زمین‌های کشاورزان کورد در کرکوک

اربیل (کوردستان٢٤)- به رغم تذکر هیئت ویژه مجلس نمایندگان عراق به مقام‌های کرکوک، ورود اعراب غیربومی به کرکوک و اشغال زمین‌های کشاورزان کورد آن استان ادامه دارد.

گزارشگر کوردستان٢٤ از کرکوک گزارش داد؛ اگر چه هیئت ویژه مجلس نمایندگان عراق به مقام‌های آن استان تذکر داده‌اند که از ورود اعراب غیربومی به کرکوک و اشغال زمین‌های کشاورزان کورد جلوگیری کنند، اما اعراب غیربومی با حمایت راکان جبوری، استاندار تحمیلی کرکوک برای اشغال زمین‌های کشاورزان کورد در تلاش مداوم هستند.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق به کرکوک، ورود اعراب غیربومی و اشغال زمین‌های کشاورزان کورد با حمایت نیروهای نظامی و با هدف کوچ دادن اجباری کوردهای ساکن اصیل منطقه، از سر گرفته شده است.

احمد خدر از کشاورزان کورد کرکوک به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" اعراب غیر بومی می‌خواهند با جعل مدارک زمین‌های ما را اشغال کنند و نیروهای امنیتی نیز از آنها حمایت می‌کنند".

در مناطق پلکانه و سرگران، اعراب غیر بومی به همراهی نیروهای امنیتی وارد زمین‌های کشاورزان کورد می‌شوند و آنها را برای ترک زمین‌ها تحت فشار قرار می‌دهند، اما کشاورزان با دستان خالی مقاومت کرده و حاضر به ترک زمین‌های اجدادی خود نیستند.

ب.ن