رئیس پارلمان کوردستان از پارلمان‌های هلند و بلژیک قدردانی کرد

به خاطر به رسمیت شناختن کشتار کوردهای ایزدی‌ به عنوان نسل کشی
ریواس فایق، رئیس پارلمان کوردستان
ریواس فایق، رئیس پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس پارلمان کوردستان، از به رسمیت شناختن کشتار کوردهای ایزدی‌ به عنوان نسل کشی توسط پارلمان‌های هلند و بلژیک تقدیر کرد.

خانم ریواس فایق، رئیس پارلمان کوردستان، در نامه‌ای به روسای پارلمان‌های هلند و بلژیک، به خاطر به رسمیت شناختن کشتار کوردهای ایزدی‌ به عنوان نسل کشی، از آنها قدردانی کرد.

اخیرا در پارلمان‌های دو کشور هلند و بلژیک، کشتار کوردهای ایزدی در سال ٢٠١٤ به دست داعش، به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شده است.

رئیس پارلمان کوردستان در نامه خود امیدوار شده است که به رسمیت شناختن کشتار کوردهای ایزدی به عنوان نسل کشی در پارلمان‌های هلند و بلژیک محاکمه مجرمان، جبران خسارات وارده به قربانیان و آباد سازی مناطق آنان را به دنبال داشته باشد.

همچنین تاکید کرده است که چنین اقدامی روابط میان پارلمان کوردستان و پارلمان‌های هلند و بلژیک را محکم‌تر خواهد ساخت.

ب.ن