هریم کمال آغا: اختلافات سیاسی جریان‌های شیعه عراق را در آستانه سقوط قرار داده است

"دولت عراق اعتماد جامعه بین‌المللی را از دست داده است"
هریم کمال آغا، عضو مجلس نمایندگان عراق
هریم کمال آغا، عضو مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو مجلس نمایندگان عراق، وجود اختلافات سیاسی میان جریان‌های شیعه را موجب سوق دادن عراق به آستانه سقوط دانست.

هریم کمال آغا، عضو مجلس نمایندگان عراق، با شرکت در گفتگوی خبری تلویزیون کوردستان٢٤ در باره اوضاع کنونی عراق اظهار داشت:" وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق هنوز به حالت عادی باز نگشته است و دولت عراق نتوانسته اعتماد مردم خود را جلب کند در سطح روابط خارجی نیز اعتماد جامعه بین‌المللی را از دست داده است".

وی تاکید کرد که عراق از لحاظ سیاسی در جلب اعتماد کشورهایی که در سقوط رژیم بعث شرکت داشتند، موفق نبوده است.  

این عضو مجلس نمایندگان عراق، معتقد است که وجود اختلافات سیاسی میان جریان‌های شیعه عراق، فرآیند سیاسی در این کشور به اندازه‌ای تحت تاثیر قرار داده که در آستانه سقوط اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.

همچنین وجود شبه نظامیان را عامل اصلی عدم تشکیل دولت موفق در عراق دانست.

ب.ن