شمار بهبود یافتگان از کرونا در اقلیم کوردستان به ١٨٩،٤٨١ نفر رسید

با احتساب ١،٢٢٠ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٢٠٩،٢٢٠ نفر رسید
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ١،٢٢٠ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٢٠٩،٢٢٠ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٨٩،٤٨١ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٥١٢ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ١،٢٢٠ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٧٠١ نفر

شمار جانباختگان: ٢٢ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٢٠٩،٢٢٠ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٨٩،٤٨١ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٥،٠٩١ نفر

شمار جانباختگان: ٤،٦٤٨ نفر

ب.ن