کشور هلند از توسعه‌ی کشاورزی در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند

دولت اقلیم کوردستان از ابتدای تشکیل کابینه‌ی نهم بر عدم وابستگی بە اقتصاد تک‌محصولی استخراج و فروش نفت تأکید شده است
وابسته‌ی اقتصادی کنسول‌خانه‌ی هلند در اربیل
وابسته‌ی اقتصادی کنسول‌خانه‌ی هلند در اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)- وابسته‌ی اقتصادی کنسول‌خانه‌ی هلند در اقلیم کوردستان می‌گوید کشورش از بخش کشاورزی در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند.

میلانا راو، وابسته‌ی اقتصادی کنسول‌خانه‌ی هلند در پایتخت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۵ مردادماه بە در گفتگو با خبرنگار کوردستان ۲۴ از حمایت کشورش از بخش کشاورزی کوردستان در راستای خودکفایی کوردستان خبر داد.

وابسته‌ی اقتصادی کنسول‌خانه‌ی هلند در اربیل، گفت: کوردستان دارای زمین‌های کشاورزی بسیار مرغوب است و از این لحاظ می‌تواند بە خودکفایی کامل برسد. وی تأکید کرد کشور هلند مایل است در توسعه‌ی دیگر بخش‌های اقتصادی کوردستان نیز شرکت داشته باشد.

"بیوار خنسی" مشاور نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در امور کشاورزی نیز در گفتگو با کوردستان ۲۴، از جذب حمایت کشور هلند در امور کشاورزی خبر داد.

جذب حمایت کشورهای خارجی از بخش کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی اقلیم کوردستان در حالی انجام می‌شود کە مسرور بارزانی رییس کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان از ابتدای تشکیل این کابینە، بر تقویت اقتصاد چند محصولی و عدم اتکا بر اقتصاد تک‌محصولی استخراج و صادرات نفت تأکید کرده است.

/ ا.م