٩٢٥ هزار آواره و پناهنده ساکن اقلیم کوردستان هستند

هزینه سالانه آواره و پناهندگان ٨٦٦ میلیون دولار است
عکس؛ آرشیو
عکس؛ آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- ٩٢٥ هزار آواره و پناهنده ساکن اقلیم کوردستان هستند که هزینه آنها در سال ٨٦٦ میلیون دولار برآورد شده و از سوی دولت اقلیم کوردستان تامین می‌‌شود.

بر اساس آخرین آمار وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، ٩٢٥ هزار آواره و پناهنده در اقلیم کوردستان ساکن هستند که ٦٦٤ هزار نفر از آنان آواره و ٢٦٠ هزار نفر پناهنده می‌باشند.

آمار رسمی وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان حاکی از آن است که ٣٠ درصد آواره و پناهندگان در اردوگاه‌ها مستقر شده‌اند.

٣٠ درصد آوارگان را کوردهای ایزدی تشکیل می‌دهند که پس از آزادسازی شنگال از دست داعش، ١٥٠ هزار نفر از آنان به شنگال و روستاهای اطراف آن بازگشته‌اند. اما بقیه به دلیل عدم امنیت و خدمات حاضر به بازگشت به مناطق خود نیستند.

در هریک از استان‌های دهوک ١٥ اردوگاه، اربیل ٦ اردوگاه و سلیمانیه ٤ اردوگاه آوارگان ایجاد شده و هزینه آنها در سال ٨٦٦ میلیون دولار برآورد شده است که از سوی دولت اقلیم کوردستان تامین می‌‌شود.

در استان دهوک ١٣٤ هزار، در استان اربیل ٢٨ هزار و در استان سلیمانیه ١١ هزار آواره ساکن اردوگاه‌ها هستند.

با حمله داعش به نقاط مختلف عراق به غیر از ایزدی‌ها، بخشی از ساکنان مناطق سنی نشین عراق نیز به اقلیم کوردستان آواره شدند.

ب.ن