معاون رییس مجلس عراق: برگزاری انتخابات عراق مشکلات زیادی در پیش دارد

تاکنون بیش از٢٠ حزب و جریان سیاسی از شرکت در انتخابات عراق منصرف شد‌ه‌اند

اربیل (کوردستان٢٤)- دکتر بشیر حداد، معاون رییس مجلس نمایندگان عراق فدرال، می‌گوید: برگزاری انتخابات آتی عراق با چالش‌های فراوانی روبرو است و هنوز در مورد برگزاری آن در موعد مقرر نگرانی‌هایی وجود دارد.

دکتر بشیر حداد، در گفتگو با برنامه‌ی خبر شنبه‌شب(١٦ مرداد ١٤٠٠) تلویزیون کوردستان٢٤ گفت: "تاکنون معلوم نیست کە انتخابات برگزار می‌شود یا نە، اما نهاد‌‌های مسئول برگزاری آن همچون کمیساریای عالی برگزاری انتخابات و قوای سه‌گانه‌ی عراق بر برگزاری آن اصرار دارند."

معاون رییس مجلس نمایندگان با اشارە به تأکید مجدد جریان صدر و بیش از ٢٠ جریان دیگر سیاسی بر انصراف از شرکت در انتخابات، گفت: هنوز معلوم نیست حرف کدامیک از طرفداران و مخالفان برگزاری انتخابات بە کرسی خواهد نشست.

بشیر حداد همچنین گفت: " در عراق هیچ زمانتی در کار نیست. نە برگزاری انتخابات و نە وضعیت کنونی عراق  مشخص نیست.  حتی معلوم نیست فردا چه روی خواهد داد. جریان‌هایی کە از شرکت در انتخابات منصرف شد‌‌ە‌اند، احتمالا در آخر وقت بە مسیر قبلی باز گردند. این احتمال هم وجود دارد  کە انتخابات برگزار نشود."  

معاون رییس مجلس نمایندگان در ادامە تصریح کرد کە "اگر دولت نتواند انتخاباتی شفاف برگزار کند، عدم برگزاری آن بهتر است." وی همچنین با اشاره بە شایعات مربوط بە حذف نظام پارلمانی در عراق، آن را بازگشت به نقطه‌ی سفر توصیف کرد.

در حالی‌کە کمیساریای عالی انتخابات عراق تاریخ ١٠ اکتبر ٢٠٢١ (١٨مهر ١٤٠٠) را به‌عنوان موعد برگزاری انتخابات سراسری عراق اعلام کرده‌است، تا کنون ٢٥ حزب و جریان سیاسی رسما از روند برگزاری آن خارج شده‌اند.

/ا.م