دادگاه جنائی کرکوک یک تروریست ازبکستانی وابسته بە گروه داعش را بە اعدام محکوم کرد

این تروریست از ازبکستان بە ترکیە و سوریە و سپس بە عراق آمده است

اربیل (کوردستان۲۴)- مدیریت پلیس امنیت گرمیان در اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، اعلام کرد کە یکی از تروریست‌های داعش از سوی دادگاه جنایی کرکوک/ گرمیان بە اعدام محکوم‌شده است.

"آزاد بیگ زعفر بیک آویچ شاکر" متولد سال ۱۹۸۹ میلادی، شهروند ازبکستانی، تروریست وابسته بە گروه داعش، بە اتهام انجام دادن عملیات انتحاری و کشتن مردم غیرنظامی بە اعدام محکوم‌شده است.

بر اساس محتوای پرونده‌ای کە در دادگاه کرکوک/گرمیان تنظیم‌شده است، این تروریست از ازبکستان به ترکیە و ازآنجا بە سوریە رفتە و از سوریە نیز بە عراق آمده و در تاریخ ۱۴ ژوئیه‌ی ۲۰۱۴ یک اتومبیل حاوی مواد منفجره را در منطقه‌ی قره‌تپه‌ی اقلیم کوردستان  منفجر کرده است.

درنتیجه‌ی این عمل تروریستی تعدادی از مردم غیرنظامی شهید و زخمی مجروح شده و تروریست مجری انفجار توسط نیروهای امنیتی کوردستان دستگیرشده است. 

/ا.م