سفیر آمریکا در بغداد: در هماهنگی نیروی پیشمرگه و نیروهای عراقی پیشرفت محسوسی حاصل‌شده است

سفیر آمریکا: هنوز هم این امکان وجود دارد کە داعش از وضعیت امنیتی عراق سوءاستفاده بکند

اربیل (کوردستان۲۴)- ماتیو تولر سفیر آمریکا در عراق فدرال، روز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، از پیشرفت محسوس در هماهنگی میان نیروی پیشمرگه و نیروهای عراقی خبر داد.

سفیر آمریکا در عراق، در گفتگو با تلویزیون العدث، با ذکر این موضوع کە "هنوز این امکان وجود دارد که داعش از وضعیت ضعیف امنیتی عراق سوءاستفاده بکند،  گفت: نیروهای آمریکای بر اساس درخواست عراق در این کشور باقی خواهند ماند، اما برخی از گروه‌ها با آن بخش از عراقی‌ها کە می‌خواهند کشور خود را بازسازی کنند، مخالفت می‌ورزند.

سفیر آمریکا در بغداد، با اشاره بە انتخابات سرتاسری عراق و تأکید بر اینکە انتخابات شفاف بە نفع همه‌ی عراقی‌ها است، گفت: " لازم است ایران هم بە استقلال عراق احترام بگذارد."

ماتیو تولر در مورد عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان و مقایسه‌ی آن با عراق، تصریح کرد: "چون افغانستان و عراق در دو منطقه‌ی جداگانه هستند و انجام وظایف در این کشورها متفاوت است، نمی‌توان از این نظر دو کشور را باهم مقایسه کرد."

/ا.م