بیمارستانی ویژه برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان اختصاص یافت

"پیشمرگان می‌توانند به دلخواه خود از میان واکسن‌‌های فایزر، سینوفارم و آسترازینکا دست به انتخاب بزنند و دریافت کنند"
اختصاص بیمارستانی ویژه برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان
اختصاص بیمارستانی ویژه برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر امور سلامت در وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، از آماده سازی بیمارستان پیشمرگ برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان خبر داد.

دکتر رزگار علی، مدیر امور سلامت در وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با هماهنگی مدیریت بهداشت اربیل، بیمارستان پیشمرگ را برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان اختصاص داده‌اند.

وی اظهار داشت که از مدیریت‌های بخش‌های مختلف وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان خواسته‌اند که فهرست اسامی نیروهای خود را به مدیریت امور سلامت ارایه دهند تا زمان تزریق واکسن به آنها را تعیین کنند.

دکتر رزگار علی، تاکید کرد که از امروز دوشنبه ٨ شهریور ١٤٠٠، برای تزریق واکسن کرونا به نیروهای پیشمرگ کوردستان آمادگی دارند و پیشمرگان می‌توانند به دلخواه خود از میان واکسن‌‌های فایزر، سینوفارم و آسترازینکا دست به انتخاب بزنند و دریافت کنند.

مدیریت امور سلامت از پیشمرگانی که واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند خواسته است که زمان تزریق و نوع واکسن دریافتی را به آنها اطلاع دهند.

ب.ن